Nakaz zakrywania ust i nosa – aktualne uregulowania ustawowe

32

Dotychczas obowiązujące przepisy w zakresie nakazu zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej wzbudzały liczne, uzasadnione kontrowersje, ze względu na brak właściwego umocowania ustawowego przepisów wykonawczych wprowadzających ten nakaz. Od dnia 29 listopada br., wraz z wejściem w życie odpowiedniej noweli, ten stan prawny uległ zmianie.

Z dniem 29 listopada 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz 2112), którą wydano m.in. w celu uporządkowania sytuacji prawnej w przedmiocie obowiązku zasłaniania ust i nosa. Rozporządzenie Rady Ministrów (RM), na podstawie którego egzekwowano ten nakaz, nie posiadało odpowiedniego upoważnienia do tego typu działań.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!