Należności z tytułu podróży służbowej – rozliczenie tzw. diety ujemnej

386

Czy Wnioskodawca jest obowiązany do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej”, do której zwrotu pracownik nie został zobowiązany, lub która nie została zwrócona, pomimo wezwania pracodawcy?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!