Nastroje konsumentów coraz lepsze

3

We wrześniu 2021 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł – 13,0 i był o 1,6 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) we wrześniu 2021 r.

Spośród składowych wskaźnika poprawiły się oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 7,3 p. proc. i 3,8 p. proc.). Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 1,6 p. proc., 0,9 p. proc. i 0,8 p. proc.).

W odniesieniu do września 2020 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 2,0 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) we wrześniu 2021 r.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,7 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -8,1.

Na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęła ocena możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost o 4,1 p. proc.). Wzrost o 0,4 p. proc. wystąpił także dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia. Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 0,9 p. proc. i 0,8 p. proc).

We wrześniu br. WWUK osiągnął wartość o 7,9 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2020 r.

Źródło: stat.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!