Nauczyciel korzystający z urlopu zdrowotnego może kontynuować studia

342

Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może kontynuować wcześniej podjęte studia? Jeżeli będąc na urlopie dla poratowania zdrowia, kontynuuje on studia na ostatnim semestrze, to czy dyrektor szkoły finansuje dojazdy na zajęcia i płaci dietę (wystawia delegację)?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!