Nauczyciel nie może odbywać stażu w szkole, którą sam prowadzi

346

Obowiązujące przepisy nie zabraniają łączenia funkcji organu prowadzącego szkołę z obowiązkami nauczyciela. Taki układ rodzi jednak komplikacje w zakresie awansu zawodowego. Osoba fizyczna będąca czynnym nauczycielem w szkole, którą prowadzi, może podjąć staż tylko w ramach dodatkowego zatrudnienia.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!