Nauczyciele: Utrata uprawnień do nauczania

Szkoły i cofnięcie skierowania do nauczania religii.

11
„Cofnięcie misji, a rozwiązanie stosunku pracy. Nauczyciel religii od 27.04.2021 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, w dniu 30.04.2021 r. cofnięto mu skierowanie do nauczania religii w szkole. Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Z jaką

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.