Nie ma obowiązku odprowadzania składek do ZUS za osobę uczącą się

431

Czy uczeń szkoły policealnej w wieku 2 4 lat zatrudniony na umowę zlecenie na okres 1 miesiąca jest objęty ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w związku z zawartą umową zlecenie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!