Nie wzrośnie wysokość kary porządkowej

345

Od 1 stycznia 2014 roku kwota kary grzywny, jaką organ podatkowy może nałożyć na uczestników postępowania podatkowego, nie ulegnie zmianie w stosunku do br. i wyniesie 2800 zł.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!