Nie zarejestrowałeś się w CRPA – złóż czynny żal

14

Jeśli nie dokonałeś w terminie zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), możesz złożyć tzw. czynny żal na podstawie art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – informuje resort finansów.

Aby czynny żal był skuteczny, należy podać istotne okoliczności niedopełnienia obowiązku rejestracji. Jednocześnie koniecznie trzeba zarejestrować się w CRPA.

Zgłoszenia rejestracyjne w CRPA są składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. W przypadku niedotrzymania terminu rejestracji, można skorzystać z tzw. czynnego żalu.

Czynny żal należy złożyć właściwemu w sprawach akcyzy naczelnikowi urzędu skarbowego. Można to zrobić papierowo lub elektronicznie (przy zachowaniu warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym) albo ustnie do protokołu.

Źródło: MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!