Nienależne pobranie świadczeń – odpowiedzialność płatnika składek

369

 

Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 84 ust. 2 s.u.s. za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważane są:

  • świadczenia, które zostały wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części – jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania,
  • świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę je pobierającą.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!