Niska temperatura w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy

601

Wysokość minimalnej temperatury w pomieszczeniach pracy została ustalona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z późn. zm.). Zgodnie z § 30 cyt. rozporządzenia, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!