Nowe obowiązki organizatorów kształcenia ustawicznego na odległość

319

Prowadzenie szkoleń dla słuchaczy, udostępnianie odpowiedniego oprogramowania i materiałów dydaktycznych, bieżące kontrolowanie postępów w nauce – to wymagania, które będzie musiał spełnić organizator kształcenia ustawicznego na odległość. W dn. 16.10.2012 r. minister edukacji podpisała nowelizację przepisów dotyczących kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!