Nowe przepisy dotyczące organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

683

W dniu 8 maja weszło w życie rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. z 2013 r. poz. 529). Wydanie rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy z dn. 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułKonstruowanie opinii dotyczącej pracy dyrektora szkoły
Następny artykułPracownik pomocy społecznej poinformuje szkołę o potrzebach ucznia