Nowe rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

340

W dniu 18.11.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 07.02.2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. Nr 29, poz. 172), na podstawie których poszerzono katalog działań na rzecz rehabilitacji niepełnosprawnych, które mogą być realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe. Powyżej wspomniane modyfikacje wynikają z rozp. nowelizującego wydanego przez MPiPS dnia 22.10.2015 r. (Dz.U. poz. 1778).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!