Nowe technologie w perspektywie 2050 r.

3

Pandemia przyspieszyła rewolucję cyfrową i wdrażanie rozwiązań technologicznych. Nowe technologie stały się nieodłącznym elementem naszego życia – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podczas otwarcia kolejnej debaty eksperckiej dotyczącej prac nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050).

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 to dokument, w którym zawarte będą najważniejsze wyzwania stojące przed Polską oraz możliwe scenariusze rozwoju na najbliższe trzydzieści lat. KRK 2050 powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

“Z nowymi technologiami wiążą się zarówno szanse, jak i zagrożenia. Adaptacja do świata, w którym tempo powstawania i upowszechniania się nowoczesnych rozwiązań wciąż przyspiesza, stanowi jedno z wyzwań współczesnego świata” – podkreślił wiceminister.

Waldemar Buda zwrócił uwagę na rolę centrów transferów wiedzy i technologii i dodał, że umożliwiają one współpracę  uniwersytetów i placówek badawczych z sektorem prywatnym, a w konsekwencji – szybsze wprowadzanie nowych technologii wypracowanych na uczelniach na rynek komercyjny.

“Innowacje stanowią bazę dla transformacji gospodarczej, powstawania nowych rynków pracy i kształcenia wyspecjalizowanej kadry pracowników” – nadmienił wiceminister i dodał, że liczba innowacji, z których korzystamy na co dzień wzrasta i są one lepiej dostosowane do naszych potrzeb.

Wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej podkreślił, że rozwiązania nowej generacji mają szansę stać się katalizatorem zmiany dla wielu regionów Polski, a prace nad zaawansowaną infrastrukturą do przesyłu danych pozwolą wyeliminować białe plamy w dostępie do internetu i kłopoty z przepustowością sieci.

Czym jest Koncepcja Rozwoju Kraju 2050

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 to długookresowy dokument wizyjny, który będzie kierunkowskazem w zarządzaniu rozwojem Polski. Koncepcja połączy planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym.

Celem powstania KRK 2050 jest:

  • identyfikacja kluczowych światowych i krajowych trendów kształtujących przyszłość,
  • pokazanie najważniejszych wyzwań rozwojowych, z jakimi mierzy i mierzyć się będzie Polska,
  • przedstawienie możliwych scenariuszy rozwojowych,
  • rekomendacja strategicznych wyborów w ramach polityk publicznych w perspektywie roku 2050.
Przed nami debata „Społeczeństwo i jakość życia”

W ramach prac nad KRK 2050 odbywają się wysłuchania publiczne, którym towarzyszą debaty ekspertów. W środę, 20 października zapraszamy na ostatnią dyskusję i wysłuchanie poświęcone kwestiom społeczeństwa i jakości życia.

Zachęcamy do udziału lub podzielenia się z nami swoimi przemyśleniami. Wyślij swoją opinię do nas na adres: krk@mfipr.gov.pl. W tytule mejla wpisz temat debaty. Wszystkie pomysły przeanalizujemy i postaramy się wykorzystać w pracach nad KRK 2050.

Źródło: MFiPR

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!