Nowe zalecenia sanitarne dla placówek oświatowych

Oświata: Nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego.

33

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Nowe zalecenia przygotowano także dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nowe Wytyczne pozwalają na dalsze utrzymanie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W nowych wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 znalazły się zalecenia dotyczące:

  • organizacji opieki w podmiocie,
  • higieny,
  • czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
  • gastronomii,
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka.

W rekomendacjach podkreślono, że każda placówka posiada kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego.

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Od wielu miesięcy przedszkola, szkoły i placówki funkcjonowały w podwyższonym reżimie sanitarnym, który regulowały ogólnie obowiązujące przepisy, w tym także wytyczne MEiN, MZ i GIS.  W związku z poprawą sytuacji epidemicznej możliwe było odejście od niektórych ograniczeń obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Nowe Wytyczne opracowane przez MEiN, MZ i GIS pozwalają na realizację programów nauczania, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo zdrowotne na terenie szkól i placówek. Zalecenia szczegółowe dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

Materiały:

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
Wytyczne​_zachowania​_bezpieczeństwa​_zdrowotnego​_GIS​_dla​_przedszkoli,​_oddziałów​_przedszkolnych​_w​_szkole​_podstawowej.pdf 0.16MB

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN MZ i GIS dla szkół i placówek
Wytyczne​_zachowania​_bezpieczeństwa​_zdrowotnego​_MEiN​_MZ​_i​_GIS​_dla​_szkół​_i​_placówek.docx 0.13MB

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN MZ i GIS dla szkół i placówek
Wytyczne​_zachowania​_bezpieczeństwa​_zdrowotnego​_MEiN​_MZ​_i​_GIS​_dla​_szkół​_i​_placówek.pdf 1.00MB

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!