Nowela przepisów wynagrodzeniowych dotyczących pracowników jednostek budżetowych ochrony zdrowia

322

Z dniem 01.07.br. wchodzą w życie zmiany w rozp. MPiPS z dn. 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 82, poz. 496, z późn. zm.). Podstawowym celem powyższej nowelizacji jest konieczność uaktualnienia najniższych maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Dokonano także kilku korekt o charakterze porządkowym i uściślającym.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!