Nowela rozporządzenia płacowego dla pracowników jednostek MSWIA

11

Z dniem 28 kwietnia br. wchodzą w życie zmiany do rozporządzenia płacowego dla pracowników jednostek budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Wspomniane powyżej zmiany dotyczą przepisów rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 2308, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!