Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia – zmiany obowiązujące od 17.06.2013 r.

360

Z dniem 17.06.br. weszły w życie zmiany do ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, ze zm.), których celem jest m.in. umożliwienie kobietom po urodzeniu dziecka oraz bezrobotnym przysposabiającym dziecko pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez okres, za który przysługiwałby im zasiłek macierzyński.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!