Nowy ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów

288

Z dniem 1 września weszło w życie rozp. MEN z dn. 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. z 2012 r. poz. 945). Nowelizacja dotyczy egzaminatorów, oceniających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i jest związana ze zmianami w kształceniu zawodowym.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!