Nowy Start – program wsparcia dla przedsiębiorców

8

Nowy Start to dotacje dla przedsiębiorców na ponowne założenie firmy. Organizatorem naboru wniosków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Celem programu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Wnioskodawcami mogą być osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej i ponownie ją podjęły w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 miesięcy.

Termin przyjmowania wniosków mija 30 listopada 2022 roku.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
  • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
  • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

źródło: PARP, oprac. gr.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!