Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

469

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) ogłosił nowy wykaz norm zharmonizowanych. Odnośne obwieszczenie Prezesa PKN z dn. 14.01.2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 26.02.2016 r. pod pozycją 193. W załącznikach nr 1–25 do wymienionego obwieszczenia ogłoszono wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31.12.2015 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy dyrektyw wspólnotowych wskazanych w załącznikach.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!