Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

95

Dnia 23 lutego 2021 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym dokumencie – dyrektyw odpowiednich uprawnionych organów UE.

Wykaz, o którym była wyżej mowa, zawarto w obwieszczeniu Prezesa PKN w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 9 kwietnia 2021 r. poz. 339).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!