Nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

304

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1972 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Nowy formularz będzie stosowany od 1 stycznia 2016 r.

W stosunku do obecnie obowiązującego wzoru wniosku (P1T-16), określonego w rozporządzeniu MF z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowana w formie karty podatkowej (Dz.U. poz. 1734), nowy formularz zawiera zmiany polegające na:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!