Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu drugiej lub kolejnej umowy zlecenia

438

Decyzja nr 300

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 2 lipca 2013 r. doręczonym dnia 5 lipca 2013 r. przez przedsiębiorcę … z siedzibą w … w części dotyczącej braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu drugiej lub kolejnej umowy zlecenia zawartej przez zleceniobiorcę z tym samym zleceniodawcą (w sytuacji, gdy obowiązuje pierwsza umowa zlecenia).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!