Obowiązki informacyjne pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

473

Obowiązek składania przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON miesięcznych i rocznych informacji Pracodawcy zobowiązani do składania informacji Stosownie do treści art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!