Obowiązki pracodawcy związane z zamiarem przeprowadzenia zwolnień grupowych

470

Obowiązki pracodawcy w zakresie grupowego zwolnienia – w tym dotyczące konieczności konsultacji podejmowanych działań oraz zawarcia stosownego porozumienia – określono w odpowiednich zapisach ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969), zwanej dalej „ustawą o zwolnieniach grupowych”. Obowiązek konsultacji zamiaru dokonania…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!