Obowiązki wynikające z Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych

415

Zgodnie z art. 7 u.p.o. status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 15 u.p.o., określają przepisy o pracownikach samorządowych. Wyjątek ten dotyczy osób niebędących nauczycielami zatrudnionych do prowadzenia zajęć z uczniami na podstawie art. 15 u.p.o. Jak wynika z…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!