Obroty towarowe handlu zagranicznego

17

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – marcu br.wyniosły w cenach bieżących 298,8 mld PLN w eksporcie oraz 287,9 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 10,9 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 4,3 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 14,6%, a import o 12,3%.

W pierwszym kwartale br. zauważalny jest znaczący wzrost dynamiki zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Związane jest to z zeszłorocznym rozpoczęciem się pandemii i wprowadzeniem w większości państw lockdownu. W związku z tym dynamika jest liczona do niskiej podstawy jaka wystąpiła w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 80,4 mld USD, a import 77,4 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 19,2%, a w imporcie o 16,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2,9 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 1,1 mld USD.
Eksport wyrażony w euro wyniósł 66,3 mld EUR, a import 63,9 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 8,3%, a w imporcie o 6,1%). Dodatnie saldo wyniosło 2,4 mld EUR, w styczniu – marcu 2020 r. 1,0 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi–86,4% (w tym UE 75,1%), a w imporcie – 63,6% (w tym UE 55,3%), wobec odpowiednio 86,8% (w tym UE 74,0%) i 65,8% (w tym UE 55,9%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,4%, a w imporcie 6,8%, wobec odpowiednio 5,8% i 7,3 % w analogicznym okresie 2020 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 60,7 mld PLN (minus 16,3 mld USD, minus 13,5 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 3,2 mld PLN (minus 0,9 mld USD, minus 0,7 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 74,8 mld PLN (20,1 mld USD, 16,6 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 65,4 mld PLN (17,6 mld USD, 14,5 mld EUR).

GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!