Ocena pracy nauczyciela zakładu lub schroniska – zmiany w trybie odwoławczym

287

17 listopada 2015 r. weszła w życie nowelizacja rozp. MS dotyczącego kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!