Ocena pracy nauczycieli i pracowników pedagogicznych

Nowy system oceniania pracy nauczycieli, ustanowiony w znowelizowanych i znacznie rozbudowanych przepisach art. 6a KN, obowiązuje od 1 września 2018 r.

396

Nowy system oceniania pracy nauczycieli, ustanowiony w znowelizowanych i znacznie rozbudowanych przepisach art. 6a KN, obowiązuje od 1 września 2018 r. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami przejściowymi art. 123 u.f.z.o.: do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela wszczętych i niezakończonych przed 1 września 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, oceny pracy nauczyciela…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!