Ochrona i promocja zdrowia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

450

Ogólnie ujęte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jest możliwe do realizacji na gruncie tej ustawy. Nie można go jednak utożsamiać z pojęciem świadczeń zdrowotnych, określonych w ustawie o działalności leczniczej.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!