Ochrona oraz tajemnica wynagrodzenia za pracę

563

Ochrona wynagrodzenia za pracę wynikająca z Kodeksu pracy Zabezpieczenie uprawnień pracowniczych w tym zakresie stanowią odpowiednie przepisy k.p. dotyczące w szczególności: zasad kształtowania wysokości płac na szczeblu zakładowym oraz w umowie o pracę, prawidłowego sposobu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, postępowania w zakresie wypłaty wynagrodzenia, ograniczeń przy nakładaniu kar pieniężnych, limitu odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika.  Szczególny status prawa do wynagrodzenia potwierdzają również…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!