Ochrona przeciwpożarowa – ogłoszono aktualne przepisy ustawy

41

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 maja 2021 r. pod pozycją 869 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.04.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 8 kwietnia 2021 r.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!