Ochrona przedemerytalna i odwołanie prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej

452

Dnia 10.10.2011 r. zostałem powołany na stanowisko prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej na czas określony do 31.06.2012 r., a umowa zawiera klauzule wypowiedzenia 14-dniowego. Czy Rada Nadzorcza może odwołać mnie z zajmowanego stanowiska przed terminem 31.06.2012 r., jeśli taka sytuacja podlega pod art. 39 K.p. (ochrona przedemerytalna) i czy ten przepis chroni mnie do osiągnięcia wieku emerytalnego?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!