Od 01.12.2021 r. wyższe minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

282

W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2021 r. od 1 grudnia 2021 r. zmianie ulegną stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010, ze zm.), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi:…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!