Od 1.01.2021 r. nowa wersja struktury JPK_EWP(2)

9

Została opublikowana nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Aby zapewnić odpowiedni czas na aktualizację oprogramowania, organy podatkowe będą mogły żądać struktury JPK_EWP(2) nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021 roku.

Publikacja struktury wynika z nowych regulacji, które dotyczą m.in. wzoru ewidencji przychodów, które zostały wprowadzone ustawą z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 30 listopada 2020 r., poz. 2123).

Dokumentacja struktury w formacie pdf i broszura informacyjna, która zawiera m.in. spis zmian do poprzedniej wersji struktury JPK_EWP(1) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

Źródło: MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!