Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

292

Zmianie uległa rozpiętość stawek odsetek za zwłokę – od 1 stycznia 2016 r. stosowana jest stawka obniżona (50 proc. stawki za zwłokę) i stawka podwyższona odsetek (150 proc. stawki za zwłokę). Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników. Z kolei podwyższenie stawki odsetek za zwłokę ma służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyza i cło.

Nowe regulacje w zakresie obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej, wprowadziła ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister finansów ogłosił nowe stawki odsetek w obwieszczeniu z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. z 2016 r. poz. 20).

Zgodnie z obwieszczeniem stawki odsetek są następujące:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!