Od 1 stycznia 2016 r. wzrasta płaca minimalna

510

Najniższa ustawowo gwarantowana pensja z początkiem nowego roku wzrośnie o 100 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie, którego kwota ogłoszona została w rozp. RM z dn. 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 poz. 1385), w 2016 r. osiągnie poziom 1850 zł brutto.

 

Minimalne wynagrodzenie „na rękę”

Wynagrodzenie netto to kwota wypłacana pracownikowi po dokonaniu odliczeń składkowo-podatkowych. Na jej wysokość mają wpływ koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy.

Składki ubezpieczeniowe są finansowane częściowo przez pracownika i w części przez pracodawcę. Dla ustalenia wysokości wynagrodzenia do wypłaty istotne znaczenie mają składki potrącane z pensji pracownika. W 2016 roku nie ulegają zmianie procentowe stawki składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – w części finansowanej przez pracownika wynoszą one:

  • składka emerytalna – 9,76%,
  • składki rentowe – 1,5%,
  • składka chorobowa – 2,45%,
  • składka zdrowotna do pobrania z pensji – 9%,
  • składka zdrowotna odliczana od podatku – 7,75%.

Nie ulegają zmianie również koszty uzyskania przychodu. W 2016 roku – tak jak dotychczas – będą wynosiły:

  • 111,25 zł miesięcznie – gdy podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy (są to tzw. koszty podstawowe),
  • 139,06 zł miesięcznie – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę (są to tzw. koszty podwyższone).

W roku 2016 nie zmieni się także skala podatkowa. Osoby osiągające w roku podatkowym dochody nieprzekraczające kwoty 85 528 zł zapłacą podatek w wysokości 18% minus kwota zmniejszająca podatek – 556,02 zł, natomiast osoby osiągające w roku podatkowym dochody przekraczające 85 528 zł zapłacą podatek w wysokości 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Poniżej zamieszczamy wyliczenie wysokości minimalnego wynagrodzenia do wypłaty dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie, który złożył oświadczenie na formularzu PIT-2, upoważniające pracodawcę do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek w wysokości 46,33 zł (556,02 x 1/12), przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!