Wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od 1.01.2021 r.

35

W Monitorze Polskim pod poz. 1212 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych zostaną utrzymane na dotychczas obowiązującym poziomie. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!