Od 1 września 2012 r. ruszą nowe formy kształcenia ustawicznego

316

Z dniem 01.09.2012 r. wejdzie w życie ubiegłoroczna nowelizacja u.s.o., porządkująca obszar kształcenia zawodowego. Jednym z celów reformy jest otwarcie edukacji zawodowej na jej ustawiczny wymiar. Służyć ma temu powiązanie szkolnictwa zawodowego z kształceniem ustawicznym, m.in. poprzez włączenie szkół zawodowych w system kształcenia kursowego oraz objęcie systemem egzaminów zewnętrznych osób kształcących się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!