Od 1 września bon turystyczny dla emerytów i rencistów

74

Senacka Komisja Ustawodawcza, która obradowała w dniu 9 lipca br., opowiedziała się za przyjęciem projektu ustawy zakładającego rozszerzenie kręgu uprawnionych do otrzymania świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego o grupę emerytów i rencistów. W nowych przepisach zaproponowano, aby emeryci i renciści byli uprawnieni do otrzymania świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego w wysokości 500 złotych. Rozszerzenie…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!