Od marca 2022 r. wzrośnie wysokość ryczałtu energetycznego dla emerytów

66

Od 1 marca br. wzrośnie wysokość ryczałtu energetycznego, który jest dodatkiem do świadczeń emerytalno-rentowych, przysługującym m.in. kombatantom i osobom represjonowanym.

Zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 lutego 2022 r. (M.P. poz. 128) ryczałt energetyczny od marca wyniesie 192,58 zł. To oznacza, że w stosunku do dotychczas obowiązującej kwoty (179,81 zł) wzrośnie on o 12,77 zł.

Ryczałt energetyczny to dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych. Przyznawany jest na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1858). Przepis ten stanowi, że kombatantom i innym osobom uprawnionym – emerytom, rencistom i inwalidom – przysługuje ryczałt energetyczny w wysokości 50% taryfowych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe, obliczony na podstawie norm ilościowych ustalonych przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kwota ryczałtu energetycznego oraz termin, od którego obowiązuje nowa wysokość ryczałtu, określane są więc każdorazowo przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ryczałt energetyczny przysługuje również wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom – pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych. Ponadto przysługuje osobom wymienionym w ustawie z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywaniu rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 619), a także wdowom po żołnierzach-górnikach, pobierającym emeryturę lub rentę.

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego lub rentowego przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

B.O.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułNowe terminy opłacania składek ZUS
Następny artykułCIT: Nowe wyjaśnienia podatkowe MF