Od Redakcji…

664

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (skrót: k.s.h.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 22.07.2020 r. ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 1526 oraz zmian opublikowanych w Dz.U. z 2020 r. poz. 2320.   Ustawa – Kodeks spółek handlowych dokonuje w zakresie swojej regulacji…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!