Od Redakcji…

676

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (skrót: k.s.h.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 09.06.2022 r. ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod pozycją 1467.   Ustawa – Kodeks spółek handlowych dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) pierwszej dyrektywy Rady 68/151/EWG…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułMaksymalne ceny mleka i produktów mlecznych w roku szkolnym 2015/2016
Następny artykułRozp. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych