Od Redakcji…

617

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (skrót: k.s.h.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 22.02.2019 r. ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod pozycją 505 oraz zmian opublikowanych w poniższych Dziennikach Ustaw: Dz.U. z 2019 r. poz. 1543, poz. 1655, poz. 1798, poz. 2217; z…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!