Od Redakcji…

589

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (skrót: k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 22.01.2021 r. ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 281 oraz zmiany opublikowanej w Dz.U. z 2021 r. poz. 720….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!