Od Redakcji…

603

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (skrót: k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 14.10.2021 r. ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 2008….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!