Odliczenie wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawca może odliczyć koszty zakupu leków niezbędnych do leczenia schorzenia ADM (zwyrodnienie plamki żółtej)?

37

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2020 r. (data wpływu 20 maja 2020 r.), uzupełnionym w dniach 3 sierpnia 2020 r. i 9 września 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniach 3 sierpnia 2020 r. i 9 września 2020 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

W ww. wniosku oraz w pismach uzupełniających przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca choruje na chorobę wzroku AMD – postać wysiękowa. Dla ratowania wzroku niezbędne są zabiegi iniekcji doszklistej celem zatrzymania postępowania choroby. Wnioskodawca powziął wątpliwość co do możliwości zastosowania ulgi podatkowej do wydatków poniesionych tytułem zakupu leków niezbędnych dla podtrzymywania stanu zdrowia.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!