Odpowiedzialność materialna

564

Zakres zastosowania § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz.U. Nr 40, poz. 236, ze zm.) obejmuje również wydzieloną część produkcyjnego zakładu pracy, pełniącą wobec niego funkcję usługową (np. magazyn wyrobów gotowych). Uchwała SN z 6.03.2003 r. (III PZP 1/03, OSNAPiUS 2003/21/512) 1. W…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.r.o. – Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo – Dział Ia. Rodzice i dzieci (art. 61[9]-113[6])
Następny artykułk.r.o. – Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo – Dział I. Przepisy ogólne (art. 61[7]-61[8])