Odpowiedzialność porządkowa pracowników

501

Kara upomnienia oraz kara nagany W obecnym stanie prawnym pracodawca może zastosować wobec pracownika karę upomnienia lub karę nagany za nieprzestrzeganie przez niego: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i przepisów p.poż., przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Jak wynika z powyższej treści, pracodawcy nieobowiązani do tworzenia regulaminu pracy zyskali aktualnie podstawę prawną do…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!