Odprawa pieniężna z przyczyn ekonomicznych

Czy w przepisach wewnątrzzakładowych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, czy układ zbiorowy pracy) można ustalić taką odprawę?

9
„Czy pracownikowi, który dostał wypowiedzenie z tytułu częstych zwolnień lekarskich, co powoduje dezorganizację pracy należy się jakaś odprawa?” Powszechne przepisy prawa pracy regulują prawo do otrzymania takich świadczeń pieniężnych jak: odprawy emerytalno-rentowej, odprawy pośmiertnej, a także odprawy pieniężnej z przyczyn

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.